0902.869.869 hr.streal@gmail.com
Tuyển dụng 20 Trưởng phòng kinh doanh

Tuyển dụng 20 Trưởng phòng kinh doanh

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN LỚN SẮP TỚI GM HOLDINGS TUYỂN DỤNG 20 VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Xem chi tiết
    Hotline:
    0902.869.869